Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

AkupunktioRoi
Kittiläntie 5654
97340 Rovaniemi


Vastuuhenkilö

Pia-Krista Rimppi
sähköposti: Pia@akupunktioroi.fi
Puhelinnumero: 0400 876874


Rekisterin nimi

AkupunktioRoin asiakasrekisteri


Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri auttaa potilaiden hoidon suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yhteydenpidossa.


Asiakasrekisterin tietosisältö

Kirjaan asiakasrekisteriini potilaan nimen, iän, puhelinnumeron, oireiden kuvauksen sekä kuvauksen hoidosta.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä kertomat tiedot.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta kenellekään eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjoitan tiedot käsin hoitopäiväkirjaan, jota säilytän lukitussa kaapissa. Akupunktiohoitajana olen vaitiolovelvollinen.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat kirjatut tiedot ja vaatia tarvittaessa oikaisemaan virheellinen tai puuttuva tieto. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti Pia-Krista Rimpille kasvotusten. Tietojen korjaamispyyntö tehdään henkilökohtaisesti Pia-Krista Rimpille tai sähköpostin kautta osoitteeseen Pia@akupunktioroi.fi